Kapsüller

Alüminyum (Al) Gövdeli Kapsüller Dış gövde malzemesi alüminyum olarak üretilen kapsüller gecikmeli ve gecikmesiz olarak üretilirler.

Gecikmesiz olanları, yer altı ve yerüstü açık ocaklarda kullanılmak üzere, dinamit veya benzeri kapsüle duyarlı ürünleri patlatmada kullanılır. Gecikmeli olanları, büyük ölçekli patlatmalarda, vibrasyonu azaltmak, düzgün kırılma ve uygun ufalanma elde etmek ve patlatma verimin artırmak için dinamit veya benzeri kapsüle duyarlı patlayıcıları patlatmak için kullanılır. 8 no'lu tahrip gücüne sahip kapsüller, isteğe bağlı olarak istenen kablo boyunda üretimi yapılır.

Dökümanlar

İndir Ürün Broşürü
İndir Güvenlik Bilgi Formu

Ürün Özellikleri

Ateşleme

Nakliye

Depolama

Teknik Özellikler

Paketleme

Elektrikli kapsüller yemleme içerisine yerleştirilmeden önce sağlam olup olmadıkları ohmmetre ile kontrol edilmelidir. Pnömatik şarjlama yapılacaksa statik elektrik oluşumunu önleyecek tedbirler alınmalı, yarı iletken şarj hortumu kullanılmalıdır. Bağlantı kabloları yerde sürüklenmemeli, düğümlenmemeli, elektrik taşıyan aygıtların ya da güç kablolarının yakınından geçmemeli, ıslak ortamlarda bağlantılar bantla izole edilmelidir. Devredeki tüm kapsüller aynı direnç grubunda olmalıdır. Ateşleme devreleri ohmmetre ile kısa devrelere karşı test edilmelidir. Ateşleme için sadece bu iş için üretilmiş manyeto kullanılmalıdır. Gaz ve toz patlaması riski taşıyan ocaklarda kesinlikle alüminyum yüksüklü kapsüller kullanılmamalıdır, buralarda özel olarak üretilmiş bakır yüksüklü kapsüller ile ateşleme yapılmalıdır.